Cách tính thuế xây dựng nhà ở cá nhân

0
988
Thuế xây dựng nhà ở cá nhân

Công văn số 3700 TCT/DNK ngày 11-11-2004 của Tổng cục Thuế về việc thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân nêu rõ, trường hợp nhận khoán gọn (bao gồm cả nhân công và cung cấp vật liệu xây dựng) thì chủ thầu xây dựng phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng – thu nhập doanh nghiệp trên toàn bộ giá trị công trình.

Cơ sở pháp lý:

Công văn số 3700 TCT/DNK;

Thông tư 42/2003/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 96/2002/TT-BTC;

Thông tư 129/2008/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Thuế xây dựng nhà ở cá nhân

Các loại thế phải nộp đối với hoạt động xây dựng nhà gồm có:

1.Thuế môn bài:

Theo Điểm 2, Mục I Thông tư 42/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh mức thuế môn bài Công văn 763/ BTC-TCT ngày 16/01/2009 của Bộ tài chính. Thuế môn bài sẽ được thu theo mức sau đây:

Bậc thuế
môn bài
Thu nhập 1 tháng Mức thuế cả năm
1 Trên 1.500.000 đồng 1.000.000 đồng
2 Trên 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng 750.000 đồng
3 Trên 750.000 đồng đến 1.000.000 đồng 500.000 đồng
4 Trên 500.000 đồng đến 750.000 đồng 300.000 đồng
5 Trên 300.000 đồng đến 500.000 đồng 100.000 đồng
6 Bằng hoặc thấp hơn 300.000 đồng 50.000 đồng
>> Đọc thêm  Bức tranh nhà đất Thái Bình sẽ có nhiều đột phá trong năm 2018

2.Thuế Giá trị gia tăng (GTGT):

Thuế GTGT phải nộp = (Doanh thu tính thuế) x (Tỉ lệ % tính thuế GTGT)

Trong đó:

– Doanh thu tính thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân là toàn bộ giá trị công trình hay phần việc xây dựng phải thực hiện được xác định theo Hợp đồng xây dựng; hoặc theo diện tích và đơn giá (tính trên 1 đơn vị diện tích), theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn về thuế GTGT.

  •  Trường hợp không bao thầu nguyên vật liệu (chỉ nhận thầu nhân công) thì doanh thu tính thuế là tổng số tiền nhân công xây dựng chủ nhà phải trả cho chủ thầu khi hoàn thành công trình xây dựng.
  •  Trường hợp giá thỏa thuận ghi trên Hợp đồng không phù hợp với giá thanh toán thực tế trên địa bàn cơ quan thuế sẽ thực hiện ấn định doanh thu, mức thuế phải nộp theo quy định tại các điều 36, 38 của Luật Quản lý thuế.

– Tỉ lệ % doanh thu tính thuế GTGT được áp dụng như sau:

  •  Đối với Hợp đồng xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỉ lệ 5%
  •  Đối với Hợp đồng xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỉ lệ 3%

3. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

Thuế TNCN phải nộp = (Doanh thu tính thu nhập chịu thuế) X (Tỉ lệ TNCT trên doanh thu) X

(Tỉ lệ thuế TNCN) (tạm thu 10%)

Trong đó:

  • Doanh thu tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân được xác định như điểm 2 nêu trên.
  • Tỉ lệ (%) TNCT tính trên doanh thu áp dụng theo hướng dẫn tại điểm a.4 Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN.
  • Tỉ lệ thuế TNCN tạm thu là 10%.
>> Đọc thêm  Bán nhà cho người thân sẽ không phải nộp thuế thu nhập?

4. Kê khai, nộp thuế

Căn cứ vào Công văn số 3700 TCT/DNK ngày 11-11-2004 của Tổng cục Thuế về việc thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân; trong đó nêu rõ trường hợp nhận khoán gọn (bao gồm cà nhân công và cung cấp vật liệu xây dựng) thì chủ thầu xây dựng phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng – thu nhập doanh nghiệp trên toàn bộ giá trị công trình.

Chủ hộ gia đình chỉ phải nộp thuế xây dựng trong trường hợp chủ hộ gia đình tự mua vật tư xây dựng và tự thuê công nhân xây dựng lẻ (không hợp đồng) hoặc có thuê thầu xây dựng nhưng không cung cấp được hợp đồng và các căn cứ chứng minh đã thuê thầu xây dựng thì chủ hộ gia đình là người phải nộp thuế thay. Tuy nhiên, vật tư bạn có thể mua, cơ quan thuế không thu thuế vật tư của nhà tư nhân.

Một trường hợp nữa chủ hộ gia đình phải nộp thuế xây dựng nhà ở đó là trong hợp đồng xây dựng giữa chủ hộ gia đình và chủ thầu xây dựng thống nhất việc nộp thuế do chủ nhà thực hiện thì chủ nhà có trách nhiệm kê khai nộp thuế.

Nhadat.netThổ địa nhà đất