Điều kiện thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

0
409
nhà ở hình thành trong tương lai

Nhà ở hình thành trong tương lai là một loại tài sản đặc biệt do tính chất “hình thành trong tương lai” và giá trị của nó. Sau đây là điều kiện thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai.

Tài sản hình thành trong tương lai có thể hiều là loại tài sản tồn tại hoặc chưa tồn tại ở tại thời điểm giao dịch. Tuy nhiên, nó được đảm bảo thuộc quyền sở hữu của cá nhân hoặc tổ chức nhất định.

Điều kiện thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai tại tổ chức tín dụng được quy định như sau:

nhà ở hình thành trong tương lai

Về phía chủ đầu tư:

Chủ đầu tư phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

– Có hồ sơ dự án, có thiết kế kỹ thuật của dự án được phê duyệt.

– Có Giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Là dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc:

+ Dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo một công trình độc lập hoặc một cụm công trình.

nhà ở hình thành trong tương lai

+ Dự án đầu tư xây dựng có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ tại khu vực nông thôn.

+ Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hoặc dự án sử dụng đất hỗn hợp mà có dành diện tích đất trong dự án để xây dựng.

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.

>> Đọc thêm  Mẫu hợp đồng phá dỡ nhà

Ngoài đáp ứng điều kiện trên, còn phải đáp ứng thêm 5 điều kiện dưới đây:

– Phải thuộc diện đã xây dựng xong phần móng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

– Không nằm trong phần dự án mà chủ đầu tư đã thế chấp theo quy định.

nhà ở hình thành trong tương lai

– Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu.

– Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về phía tổ chức, cá nhân:

Tổ chức, cá nhân xây dựng trên thửa đất ở hợp pháp của mình hoặc trong dự án đầu tư xây dựng của chủ đầu tư được thế chấp nhà ở này tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để vay vốn phục vụ cho xây dựng nhà ở hoặc để mua chính nhà ở đó. Theo đó, phải đáp ứng quy định sau:

nhà ở hình thành trong tương lai

– Đối với nhà ở hình thành trong tương lai được xây dựng trên thửa đất ở hợp pháp của mình phải có:

+ Giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về đất đai.

+ Giấy phép xây dựng nếu thuộc diện phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật có liên quan.

>> Đọc thêm  Những kênh đăng tin bất động sản miễn phí không cần đăng ký

+ Các điều kiện như: Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính; Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở.

– Nhà ở hình thành trong tương lai mua của chủ đầu tư trong dự án đầu tư xây dựng thì phải có:

+ Hợp đồng mua bán ký kết với chủ đầu tư.

+ Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nếu là bên nhận chuyển nhượng hợp đồngmua bán theo quy định.

+ Giấy tờ chứng minh đã đóng tiền mua cho chủ đầu tư theo tiến độ thỏa thuận trong hợp đồng mua bán.

+ Không thuộc diện đang có khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp về hợp đồng mua bán hoặc về việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán này.

nhà ở hình thành trong tương lai

+ Và đáp ứng một số điều kiện như: Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính và không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, thông báo giải tỏa, phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hiện có nhiều dự án mở bán và được chủ đầu tư công bố đầy đủ hồ sơ pháp lý. Tuy nhiên, không hẳn dự án nào cũng đầy đủ giấy tờ hợp pháp. Theo các chuyên gia, khách hàng cần yêu cầu chủ đầu tư cung cấp các văn bản dưới đây để nhận biết dự án có hoàn thiện pháp lý hay không. Chúc các bạn thành công!