Home Tags Tăng diện tích tách thửa

Tag: tăng diện tích tách thửa

Tăng diện tích đất đồng nai tách thửa lên 60m2 từ...

Tăng diện tích đất đồng nai tách thửa lên 60m2 từ 1/3 là quy định của UBND tỉnh Đồng Nai với mục đích kiểm soát việc tách thửa, mua bán đất Đồng Nai diễn ra thuận lợi hơn.