Bản đồ thoái hoá đất là gì? Bạn đã biết gì về bản đồ thoái hóa đất?

0
305
Bản đồ thoái hoá đất là gì? Bạn đã biết gì về bản đồ thoái hóa đất ?
Vì sao cần xây dựng bản đồ loại này

Để nắm rõ hơn tình hình thoái hóa đất, các chuyên gia đã xây dựng  bản đồ thoái hóa đất . Việc xây dựng bản đồ mang lại rất nhiều tác dụng hữu ích. Từ bản đồ chúng ta có thể biết được tình trạng thoái hóa đất diễn ra như thế nào, tốc độ ra sao. Hãy tìm hiểu thêm vấn đề này do đội ngũ Thổ Địa Nhà Đất – nhadat.net tổng hợp ở bài viết dưới đây

Bản đồ thoái hoá đất là gì? Bạn đã biết gì về bản đồ thoái hóa đất ?
Bản đồ thoái hóa đất là gì?

1/ Khái niệm về thoái hóa đất

Thoái hoá đất đai là tình trạng đất bị suy giảm nhất thời hoặc thường xuyên làm cho khả năng sản xuất của đất đai bị suy giảm. Ngoài ra, thoái hóa đất còn được cho là quá trình thay đổi các tính chất lý-hóa-sinh học của đất. Điều này dẫn đến hậu quả làm cho đất giảm đi khả năng thực hiện các chức năng của mình.

Tình trạng thoái hóa đất đai sẽ làm mất đi khả năng sản xuất hiện tại hoặc về lâu dài của đất do tác động của các nhân tố khác nhau. Như tác động về mặt tự nhiên hoặc con người. Từ đó chất lượng đất bị suy giảm khả năng sản xuất của nó.

Bản đồ thoái hoá đất là gì? Bạn đã biết gì về bản đồ thoái hóa đất ?
Vì sao cần xây dựng bản đồ thoái hoá đất?

2/ Bạn có biết vì sao cần xây dựng bản đồ loại này

Xây dựng bản đồ thoái hóa được hiểu là phương pháp nhằm đánh giá tình trạng đất. Đây là phương pháp được nhiều nước trên thế giới tiếp cận và sử dụng, trong đó có cả Việt Nam. Việc xây dựng bản đồ loại giúp cho việc điều tra, đánh giá thoái hóa đất sẽ rõ ràng từ tổng thể đến chi tiết, từ vĩ mô đến vi mô.

Để xây dựng bản đồ này các chuyên gia phải sử dụng công nghệ viễn thám GIS. Ngoài ra phải kết hợp đi điều tra thực tế để có thể bản đồ thoái hóa cũng như dự báo tình hình thoái hóa. Tỉ lệ của bản đồ thoái hóa có rất nhiều tỷ lệ khác nhau. Tuy nhiên phổ biến nhất là 1: 100.000

Bản đồ thoái hoá đất là gì? Bạn đã biết gì về bản đồ thoái hóa đất ?
Xây dựng bản đồ thoái hóa là phương pháp nhằm đánh giá tình trạng đất

3/ Cách xây dựng bản đồ

Đầu tiên, để xây dựng bản đồ loại này cần xây dựng dữ liệu 4 lớp gồm suy giảm độ phì, xói mòn khô hạn, kết von hóa và ong đá hóa từ dữ liệu từ các bản đồ loại hình thoái hóa tương ứng. Sau đó sử dụng phần mềm ArcGIS và thuật toán GIS để xử lý thông tin 4 lớp dữ liệu thành một bản đồ định dạng *.shp.

Ở đó có chứa các trường thông tin phân cấp 4 loại hình thoái hóa. Kết quả chồng xếp bản đồ sẽ cho thông tin chi tiết thuộc tính của các loại hình thoái hóa của tất cả các khoanh đất điều tra. Sau đó sử dụng công cụ để xuất dữ liệu trong phần mềm ArcGIS để chuyển dữ liệu sang file *.xls trong phần mềm Excel.

Bản đồ thoái hoá đất là gì? Bạn đã biết gì về bản đồ thoái hóa đất ?
Dữ liệu 4 lớp gồm suy giảm độ phì, xói mòn khô hạn, kết von hóa và ong đá hóa

Sau đó sẽ sử dụng file vừa có được này để phân loại cấp bậc tổng giá trị thoái hóa S và sau đó sẽ tự động tích hợp dữ liệu thuộc tính lên bản đồ.Tổng hợp phân hạng mức độ thoái hóa bằng phương pháp MCE theo 4 xếp từ cao xuống thấp. Cao nhất là mức không thoái hoá, sau đó là thoái hoá nhẹ. Cuối cùng là 2 mức lần lượt là thoái hoá trung bình và thoái hóa nặng.

Tổng hợp phân hạng được thực hiện theo các bước sau đây:

  • Xây dựng một ma trận so sánh các cặp đôi và xác định trọng số cụ thể
  • Tiếp theo thực hiện tính giá trị thoái hóa (Si)
  • Sau đó sẽ phân cấp tổng giá trị thoái hóa đất S.
  • Cuối cùng, sử dụng thuật toán tích hợp GIS để chuyển kết quả lên bản đồ. Sử dụng công cụ Symbology của ArcGIS và chạy chuyên đề cho trường thông tin. Trường thông tin này sẽ chứa phân cấp thoái hóa để có được lớp thông tin chuyên đề cho bản đồ thoái hóa.
Bản đồ thoái hoá đất là gì? Bạn đã biết gì về bản đồ thoái hóa đất ?
Thuật toán tích hợp GIS hỗ trợ để xây dựng điều chỉnh bản đồ thoái hóa đất

Trên đây là những thông tin về thoái hóa đất cũng như cách xây dựng bản đồ thoái hóa. Hy vọng bài viết sẽ cung cấp cho bạn những thông tin bổ ích