Chính sách đền bù đất nông nghiệp hiện nay như thế nào?

Chính sách đền bù đất nông nghiệp hiện nay như thế nào?

Để giải đáp về vấn đề chính sách đền bù đất nông nghiệp, Thổ địa nhà đất đã tìm hiểu và nhờ sự tư vấn của các vị luật sư – những người có chuyên môn, và dựa vào Luật đất đai của nhà nước ta trong việc đền bù đất nông nghiệp, Thổ địa nhà đất xin giải đáp vấn đề này như sau.

Cơ sở pháp lý về chính sách đền bù đất nông nghiệp

Hiện nay, toàn bộ những quy định, thể chế, nguyên tắc đền bù đất nông nghiệp đều được thực hiện dựa trên Luật Đất đai năm 2013. Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ về bộ luật này, thì có thể tải toàn bộ Bộ Luật đất đai năm 2013 về và tìm hiểu nhé.

Chính sách đền bù đất nông nghiệp hiện nay như thế nào?
Cơ sở pháp lý về chính sách bồi thường

Những nội dung chính trong chính sách đền bù đất nông nghiệp

Chênh lệch giá đền bù

Tình trạng chênh lệch giá đền bù hiện nay diễn ra thường xuyên, những nhiều người vẫn không hiểu vì sao lại có sự chênh lệch ấy. Theo quy định tại Điểm đ khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai, việc tính tiền đền bù khi Nhà nước thu hồi đất được tính dựa trên giá đất cụ thể do UBND tỉnh quyết định trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai.

Chính sách đền bù đất nông nghiệp hiện nay như thế nào?
Chênh lệch giá bồi thường

Như vậy, mức đền bù ở mỗi địa phương là khác nhau, tùy thuộc vào bảng giá đất ở địa phương ban hành.

>> Đọc thêm  Đối tượng thuộc chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Vấn đề hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề

Theo quy định tại khoản 1 Điều 84 Luật đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất nông nghiệp để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm để ổn định cuộc sống.

Chính sách đền bù đất nông nghiệp hiện nay như thế nào?
Chuyển đổi nghề cho dân

Như vậy, nếu như khi đất nhà bạn bị giải tỏa, nhà nước sẽ hỗ trợ đào tạo, tìm kiếm việc làm phù hợp với bản thân để giúp hộ gia đình ổn định cuộc sống.

Chính sách đền bù đất nông nghiệp hiện nay như thế nào?
Nhà nước hỗ trợ đào tạo, kiếm việc làm

Trên đây là những nội dung chính trong chính sách đền bù đất nông nghiệp hiện nay của nước ta. Hi vọng những chia sẻ này sẽ giúp bạn gỡ bỏ những thắc mắc bấy lâu nay.