Chính sách hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp bạn nhất định phải biết.

Chính sách hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp bạn nhất định phải biết.

Khi đang sống một cuộc sống bình yên, canh tác, sản xuất bình yên, không ai muốn đất nông nghiệp của mình bị thu hồi cả. Nhưng khi đã có quyết định thu hồi, chúng ta đành phải chấp nhận và trông chờ vào những chính sách hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp. Vậy, Thổ địa nhà đất hôm nay sẽ chia sẻ về những chính sách ấy nhé.

Chính sách hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp bạn nhất định phải biết.
Các chính sách hỗ trợ người dân khi thu hồi đất nông nghiệp

Các chính sách hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp

Sau đây là các chính sách hỗ trợ của chính quyền khi thu hồi đất nông nghiệp của người dân.

Chính sách hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp bạn nhất định phải biết.
Các chính sách hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp

Bồi thường về đất

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 Luật đất đai 2013, người bị thu hồi đất nông nghiệp sẽ được bồi thường bằng diện tích đất nông nghiệp tương ứng với diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi. Nếu trong trường hợp địa phương không có đất để bồi thường thì bạn sẽ được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Các chính sách hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp
Bồi thường về đất

Bồi thường về tài sản trên đất

Theo chính sách hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp của người dân nếu trong trường hợp việc thu hồi đất gây thiệt hại đến lúa thì bạn sẽ được bồi thường. Mức bồi thường được tính bằng năng suất của vụ cao nhất trong 3 năm trước liền kề của cây lúa tại chính địa phương của bạn nhân với giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất.

>> Đọc thêm  Thủ tục và chi phí thuế sang tên đổi chủ nhà đất 2018
Chính sách hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp bạn nhất định phải biết.
Mức bồi thường được quy định theo pháp luật

Nếu như trong trường hợp, lúa chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, trồng lại.

Các khoản hỗ trợ

Ngoài bồi thường bằng tiền mặt hoặc diện tích đất tương đương, chính phủ còn hỗ trợ người nông dân những điểm sau:

  • Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất
  • Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm nếu bạn trực tiếp sản xuất nông nghiệp mà không được bồi thường bằng đất nông nghiệp
  • Các loại hỗ trợ khác theo chính sách của từng địa phương.
Chính sách hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp bạn nhất định phải biết.
Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất

Lưu ý, mức hưởng đối với từng loại hỗ trợ sẽ do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, và không có sự đồng nhất giữa tình này với tỉnh khác, nghĩa là có sự chênh lệch.

Đây là những nội dung chính trong chính sách hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp của nước ta hiện nay. Những ai có đất bị thu hồi, hãy hoàn toàn yên tâm là bạn được bồi thường nhé.