Đất rừng sản xuất là loại đất gì, phân loại ra sao?

đất rừng sản xuất (4)

Phân loại đất rừng sản xuất

Rừng sản xuất được phân loại theo 2 đối tượng:

– Rừng sản xuất là rừng tự nhiên gồm có: Rừng tự nhiên và rừng được phục hồi bằng biện pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên

– Rừng sản xuất là rừng trồng gồm có: Rừng trồng bằng vốn ngân sách nhà nước, rừng trồng bằng vốn chủ rừng tự đầu tư.

Rừng sản xuất có chuyển nhượng được không?

Đây là câu hỏi của khá nhiều người. Và theo luật đất đai, rừng sản xuất hoàn toàn có thể chuyển nhượng được nếu đáp ứng đủ điều kiện kèm theo.

đất rừng sản xuất (1)

Điều kiện chuyển nhượng đất rừng sản xuất

Thứ nhất, điều kiện về hạn mức chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân. Theo quy định, hạn mức giao đất và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân thì được phép chuyển nhượng tối đa 300ha đất rừng sản xuất.

Thứ hai, điều kiện chung để thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:

  • Để được chuyển nhượng đất, cần chuẩn bị những giấy tờ sau:
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do địa phương cung cấp
  • Đất không có tranh chấp;
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
  • Đất phải trong thời hạn sử dụng đất.

đất rừng sản xuất (2)

Giấy tờ về giao rừng sản xuất là rừng trồng

Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế đối với rừng sản xuất là rừng trồng đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;

>> Đọc thêm  Sự khác biệt giữa cò và chuyên viên môi giới nhà đất Đồng Nai

Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng đã có hiệu lực pháp luật

Nếu như đã đáp ứng được các điều kiện nêu trên thì mảnh đất rừng đó sẽ được cấp Giấy chứng nhận chuyển nhượng.

đất rừng sản xuất (3)

Thuế phí khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Theo luật đất đai, bên chuyển nhượng sẽ chịu 2% thuế thu nhập cá nhân; Bên nhận chuyển nhượng sẽ chịu 0,5% lệ phí trước bạ và 0,15% phí thẩm định sổ theo giá trị hợp đồng chuyển nhượng.

đất rừng sản xuất (4)

Đây là tất cả những vấn đề liên quan đến vấn đề sản xuất là gì cũng như những vấn đề xung quanh như chuyển nhượng, thuế phí mà bạn cần nên nắm rõ nếu như có ý định hoặc quan tâm đến đất rừng sản xuất.