Lâm Đồng: Cập nhật bảng hệ số điều chỉnh giá đất Bảo Lộc 2016

chung cư dưới 1 tỷ tphcm

Giá đất Bảo Lộc 2016 được cập nhật mới nhất và chuẩn xác nhất theo quyết định số 11/2016/QĐ –UBND, ngày 05 tháng 02 năm 2016, UBND Tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất Bảo Lộc năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

giá nhà đất Bảo Lộc (2)

Nội dung của bản quyết định

Ban hành kèm theo quyết định này bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng để làm cơ sở:

  1. Xác định giá đất cụ thể các loại đất ( đất nông nghiệp, đất ở, đất phi nông nghiệp không phải đất ở) theo quy định tại Điểm a,c,b,d Khoản 4 Điều 114, Khoản 2 Điều 172 và khoản 3 Điều 189 của Luật đất đai mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị dưới 10 tỷ đồng, cụ thể:

*/ Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất noog nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

*/ Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức phải nộp tiền sử dụng đất;

giá nhà đất Bảo Lộc (3)

*/ Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

*/ Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuế đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà Nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm.

*/ Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được chuyển sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và phải xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

giá nhà đất Bảo Lộc (1)

*/ Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời gian sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.

2. Xác định đơn giá thuê đất thu tiền hàng năm đối với trường hợp phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm…