Hướng dẫn khai tờ khai sử dụng đất phi nông nghiệp

Hướng dẫn khai tờ khai sử dụng đất phi nông nghiệp

Khi cá nhân, doanh nghiệp sử dụng đất phi nông nghiệp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình thì phải thực hiện kê khai và nộp thuế. Chính vì vậy, cá nhân, doanh nghiệp phải điền vào tờ khai sử dụng đất phi nông nghiệp sao cho chính xác và đúng đắn để không những cung cấp đầy đủ thông tin, mà còn bảo vệ được quyền lợi của mình.

Hướng dẫn khai tờ khai sử dụng đất phi nông nghiệp
Hướng dẫn khai tờ khai sử dụng đất phi nông nghiệp

Hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Đối với trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm, hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

– Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho từng thửa đất chịu thuế theo mẫu số 01/TK-SDDPNN được áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân hoặc mẫu số 02/TK-SDDPNN áp dụng cho tổ chức.

– Bản chụp các giấy tờ liên quan đến thửa đất chịu thuế như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyết định giao đất,…

Hướng dẫn khai tờ khai sử dụng đất phi nông nghiệp
Giấy tờ liên quan tới thửa đất

– Bản chụp các giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn, giảm thuế (nếu có).

Đối với trường hợp khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, hồ sơ gồm:

– Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mẫu số 03/TKTH- SDDPNN

Nguyên tắc khai thuế cá nhân, doanh nghiệp không nên bỏ qua.

Nguyên tắc 1, người nộp thuế có trách nhiệm khai chính xác vào Tờ khai thuế các thông tin liên quan đến người nộp. Đặc biệt, họ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những gì mình khai.

>> Đọc thêm  Quy trình xin giấy phép trong nghị định 64 về giấy phép xây dựng

Nguyên tắc 2, hàng năm, người nộp thuế không phải thực hiện khai lại nếu không có sự thay đổi về người nộp thuế và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp.

Nguyên tắc 3, việc kê khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chỉ áp dụng đối với đất ở và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hướng dẫn khai tờ khai sử dụng đất phi nông nghiệp
Nguyên tắc khai thuế

Nguyên tắc 4, người nộp thuế thuộc diện phải kê khai tổng hợp theo hướng dẫn tại Thông tư này thì phải thực hiện lập tờ khai tổng hợp và nộp tại Chi cục Thuế nơi người nộp thuế đã chọn và đăng ký.

Đây là những lưu ý về việc khai tờ khai sử dụng đất phi nông nghiệp đang được nhiều người chú ý hiện nay. Thổ địa nhà đất hi vọng sẽ giúp bạn biết thêm về những thủ tục này để khi đi làm tờ khai hay các thủ tục, không gặp rắc rối gì nhé.