Mẫu Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

Mẫu Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất 2
Mẫu Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất được là minh chứng đảm bảo việc giao kết thực hiện hợp đồng dân sự của 02 bên.

Việc đặt cọc phải được lập thành văn bản và ký kết hợp đồng đặt cọc tại phòng công chứng để đảm bảo giá trị buộc thi hành trong thực tế.

Link tải file mẫu: Mẫu Hợp đồng thỏa thuận đặt cọc mua bán nhà đất

Mẫu Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất
Mẫu Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

>>> Mẫu hợp đồng cho thuê kiot , sạp quầy

 

Mẫu Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất
Mẫu Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

>>> Mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp

 

Mẫu Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất
Mẫu Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

 

>> Link tải file mẫu: Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bàn nhà đất

Mẫu hợp đồng đặt cọc
Mẫu hợp đồng đặt cọc

>>> Mẫu hợp đồng mượn đất

 

Mẫu hợp đồng đặt cọc
Mẫu hợp đồng đặt cọc

 

Mẫu hợp đồng đặt cọc
Mẫu hợp đồng đặt cọc

>>> Mẫu hợp đồng thuê nhà để kinh doanh

 

Mẫu hợp đồng đặt cọc
Mẫu hợp đồng đặt cọc

 

Mẫu hợp đồng đặt cọc
Mẫu hợp đồng đặt cọc

>>> Mẫu hợp đồng thuê mặt bằng đơn giản

Nhadat.netThổ địa nhà đất