Mẫu trích đo địa chính thửa đất như thế nào?

Mẫu trích đo địa chính thửa đất như thế nào?

Mẫu trích đo địa chính thửa đất là vấn đề khá quan trọng trong giao dịch mua bán nhà đất. Mẫu trích đo địa chính thửa đất là được hướng dẫn tại Điều 18 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, và được quy định cụ thế dưới đây

Quy định pháp luật đo địa chính thửa đất

Thứ nhất, trích đo địa chính thửa đất được thực hiện ở các tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000.

Mẫu trích đo địa chính thửa đất như thế nào?
Mẫu trích đo địa chính thửa đất như thế nào?

Thứ hai, trích đo địa chính thửa đất được thực hiện trong hệ tọa độ quốc gia VN-2000. Trong trường hợp tách đo địa chính cho hộ gia đình thì thực hiện trong hệ tọa độ quốc gia VN-2000 hoặc hệ tọa độ tự do.

Thứ ba, khi trích đo địa chính phải được cấp Giấy chứng nhận phải đồng thời lập Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng

Thứ tư, mảnh đất được trích đo địa chính phải ở dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật.

Thứ năm, việc thực hiện trích đo và trình bày, chỉnh lý thửa đất phải được thực hiện công khai, minh bạch, rõ ràng và theo những nguyên tắc nhất định.

Thứ sáu, khi trích đo địa chính từ hai thửa đất trở lên trong cùng một thời điểm thì phải thể hiện trong một mảnh

Mẫu trích đo địa chính thửa đất như thế nào?
Quy định pháp luật đo địa chính thửa đất

Thứ bảy, mảnh trích đo địa chính dạng số có thể được xây dựng bằng nhiều phần mềm ứng dụng khác nhau nhưng tệp tin sản phẩm hoàn thành phải được chuyển về khuôn dạng file *.dgn.

>> Đọc thêm  Mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay

Thứ tám, mảnh trích đo địa chính dạng giấy được in trên khổ giấy từ A4 đến A0 tùy theo quy mô diện tích thửa đất trích đo và tỷ lệ trích đo để thể hiện được trọn vẹn thửa đất trích đo và đủ vị trí để trình bày khung theo quy định.

Thứ chín, mẫu trích đo địa chính thửa đất bạn có thể tải trên các website nhà đất, bất động sản, ví dụ như bạn có thể tải ở đây ( https://luattoanquoc.com/mau-trich-luc-ban-dia-chinh-trich-dia-chinh-thua-dat/ ).

Mẫu trích đo địa chính thửa đất như thế nào?
Mẫu trích đo địa chính thửa đất

Trên đây là những quy định và nguyên tắc xoay quanh vấn đề trích đo địa chính thửa đất. Hi vọng nó sẽ giúp ích cho bạn trong việc trích đo địa chính nhé.