Mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay

Mua bán nhà đất bằng giấy viết tay (1)
Nhà đất mua bán chỉ bằng giấy viết tay trước ngày 1/7/2014 cũng được cấp sổ đỏ

Nhà đất mua bán chỉ bằng giấy viết tay trước ngày 1/7/2014 cũng được cấp sổ đỏ.

Đây là điểm mới trong Nghị định số 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ hôm nay với nhiều quy định nới lỏng, hợp thức hóa cho người dân mua bán nhà đất sử dụng giấy tờ viết tay. Cụ thể:

– Người dân đang sử dụng đất do được chuyển nhượng, được tặng cho từ ngày 1/1/2008 đến trước ngày 1/7/2014 (ngày Luật đất đai 2013 có hiệu lực), có đầy đủ giấy tờ về quyền sử dụng đất thì sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và những tài sản khác gắn liền với đất (giấy chủ quyền nhà, đất) lần đầu mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

– Người dân đang sử dụng đất do được chuyển nhượng, được tặng từ trước ngày 1/1/2008, sử dụng đất do nhận thừa kế trước ngày 1/7/2014 (không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất) cũng được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và những tài sản khác gắn liền với đất và không bị bắt buộc làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. Các cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được bắt buộc người nhận chuyển nhượng phải nộp các hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định.

Mua bán nhà đất bằng giấy viết tay (1)
Nhà đất mua bán chỉ bằng giấy viết tay trước ngày 1/7/2014 cũng được cấp sổ đỏ

Đây là lần thứ 3, các quy định nới lỏng thời hạn hợp thức hóa cho người dân mua đất bằng giấy viết tay được ban hành. Năm 2007, người dân được hợp thức hóa việc mua đất bằng giấy viết tay trước ngày 1/7/2004 (ngày Luật đất đai 2003 có hiệu lực); năm 2014, Nhà nước cho phép hợp thức hóa việc mua đất bằng giấy viết tay trước ngày 1/1/2008.

>> Đọc thêm  Những vấn đề trong chính sách giao đất nông nghiệp nước ta hiện nay

Ngoài ra, Nghị định 01 còn quy định rút ngắn thời gian đối với nhiều thủ tục hành chính, cụ thể:

– Thủ tục đăng ký, cấp sổ đỏ cho cá nhân và tổ chức tối đa là 15 ngày (quy định cũ 30 ngày).

– Đăng ký những thay đổi, biến động về đất đai, tài sản gắn liền trên đất; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá tài sản… không quá 10 ngày  (quy định cũ không quá 15 ngày).

– Cấp lại sổ đỏ bị mất không quá 10 ngày (quy định cũ không quá 30 ngày).