Nhà thầu phụ là gì và những vấn đề liên quan

nhà thầu phụ (1)

Khái niệm nhà thầu phụ còn khá xa lạ với nhiều người, vì người ta đã quá quen thuộc với nhà thầu chính, với những đơn vị trực tiếp lãnh thầu và điều phối công trình. Tuy nhiên, bạn cũng nên tìm hiểu về những nhà thầu phụ để trong những tường hợp nhất định, chắc chắn nó sẽ giúp ích cho bạn.

nhà thầu phụ (1)

Nhà thầu phụ là gì?

Nhà thầu phụ là nhà thầu thực hiện một phần công việc của gói thầu trên cơ sở thoả thuận hoặc hợp đồng được ký với nhà thầu chính.

Giải thích rõ hơn, theo Khoản 35, Điều 4 và Khoản 36 Luật đấu thầu quy định nhà thầu chính là nhà thầu chịu trách nhiệm tham dự thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn. Nhà thầu chính có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh. Nhà thầu phụ là nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính, và việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện.

  nhà thầu phụ (3)

Theo đó, nhà thầu phụ không phải là nhà thầu chịu trách nhiệm về việc tham gia đấu thầu. Tuy nhiên, những công việc liên quan đến thí nghiệm hiện trường, cung cấp vật tư, thiết bị, thì nhà thầu phụ vẫn có liên quan, nhưng phải chịu sự dám sát và nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm.

>> Đọc thêm  Mẫu nhà 2 tầng 3 phòng ngủ đẹp - nhà phố hiện đại

Quy định về nhà thầu phụ

Sau khi ký hợp đồng với nhà thầu chính, nhà thầu phụ phải tuân thủ những quy định dưới đây.

Thứ nhất, đối với các nhà thầu phụ không có trong danh sách thầu phụ kèm theo Hợp đồng thì phải được Chủ đầu tư chấp thuận mới được ký hợp đồng làm việc.

Thứ hai, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và sai sót của mình và các công việc do các Nhà thầu phụ thực hiện,…

Thứ ba, Nhà thầu không được giao lại toàn bộ công việc theo Hợp đồng cho Nhà thầu phụ thực hiện.

 nhà thầu phụ (4)

Nhà thầu phụ có vai trò quan trọng trong xây dựng công trình. Khi sử dụng nhà thầu phụ, chủ đầu tư cũng như gia chủ cần lưu ý đến vấn đề pháp lý, ký hợp đồng mới bắt đầu sử dụng và làm việc để không ảnh hưởng đến tiến độ công trình.