Quy định giá bồi thường đất nông nghiệp năm 2018

bồi thường đất nông nghiệp 2018

Giá đền bù đất nông nghiệp Hà Nội năm 2018 có những thay đổi về hệ số cho người dân sở hữu đất nông nghiệp. Tham khảo bài viết để biết chi tiết quy định giá bồi thường đất nông nghiệp năm 2018. Tham khảo Mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp.

bồi thường đất nông nghiệp 2018

Đất nông nghiệp bao gồm những loại nào?

Rất nhiều người dân thủ đô thắc mắc về giá đền bù đất nông nghiệp Hà Nội theo quy định của Nhà nước.Tuy nhiên trước hết cần nắm rõ về loại đất này trước đã.

bồi thường đất nông nghiệp 2018

bồi thường đất nông nghiệp 2018

bồi thường đất nông nghiệp 2018

Theo Quy định áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019 được ban hành kèm theo Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP. Hà Nội, giá đất nông nghiệp được chia thành các nhóm:

  1. Giá đất trồng lúa và trồng cây hàng năm khác, trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản, rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng tại các xã thuộc các huyện được xác định căn cứ mục đích sử dụng khi giao, cho thuê và được phân theo khu vực, theo vùng (vùng đồng bằng, vùng trung du, vùng núi) quy định tại Bảng 1, Bảng 2, Bảng 3, Bảng 4 và Phụ lục phân loại xã.
  2. Giá đất vườn, ao trong cùng thửa có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở; đất nông nghiệp trong phạm vi khu dân cư thị trấn, khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt (trường hợp chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa có nhà ở ngoài cùng khu dân cư) được xác định giá cao hơn, nhưng không vượt quá 50% giá tương ứng quy định tại Bảng 1, Bảng 2, Bảng 3, Bảng 4 và Phụ lục phân loại xã.
  3. Giá đất nông nghiệp khác (gồm tại các xã ngoại thành sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa cây cảnh) được xác định bằng giá đất trồng cây lâu năm của cùng khu vực, cùng vùng quy định tại Bảng 2 và Phụ lục phân loại xã.
>> Đọc thêm  Mẫu Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

Phụ lục bảng giá đất nông nghiệp TP. Hà Nội

bồi thường đất nông nghiệp 2018

Trên đây là những quy định giá bồi thường đất nông nghiệp năm 2018 cho bạn tham khảo. Ngoài ra, nếu bạn có nhu cầu thuê, mua đất tại đây, hãy truy cập Nhadat.net Thổ địa nhà đất . Chúc các bạn thành công!