Thửa đất là gì ? Trên thửa đất bao gồm những gì ?

thửa đất là gì

Thửa đất là gì ? Trong các văn bản pháp luật, giấy tờ chuyển nhượng bất động sản, khái niệm thửa đất được nhắc đến rất nhiều. Đây là một khái niệm quan trọng, đóng góp không nhỏ đến việc quản lí, kinh doanh đất đai. Dựa vào khái niệm này, mọi người có thể nắm được khái niệm, tính chất cũng như việc quản lí thửa đất. Từ đó, hiểu hơn về luật đất đai và những vấn đề liên quan.

thửa đất là gì

Thửa đất là gì ?

Thửa đất là một trong những chế định pháp lý của nhà nước. Nó được quy định rõ ràng tại các Điều Luật, văn bản quản lí đất đai của Việt Nam. Theo đó, có thể hiểu rằng thửa đất là phần đất được giới hạn bởi những ranh giới trên thực địa. Cũng có thể là diện tích đất được mô tả thông qua những điểm mấu, đường ranh trên hồ sơ quản lí. Một thửa đất được xác định bằng những thông tin sau: Vị trí, loại đất ( mục đích sử dụng đất), số thửa ghi trên bản đồ.

thửa đất là gì

Việc xác định diện tích, hình dáng cũng như vị trí của thửa đất cần tuân theo những biện pháp đo đạc kỹ càng. Quá trình khảo sát, thu nhập thông tin sẽ giúp đơn vị quản lí xây dựng bản đồ chi tiết cũng như đo đạc đất một cách chính xác nhất. Hiện nay công tác quản lí, xử lí tranh chấp các thửa đất do cơ quan địa chính chịu trách nhiệm. Khi có bất kì thắc mắc, kiến nghị nào, người dân có thể liên hệ với đơn vị này để được hỗ trợ, giúp đỡ.

Tài sản gắn liền với thửa đất bao gồm những gì ?

thửa đất là gì

Những tài sản gắn liền với đất sẽ thuộc sở hữu của chủ. Bao gồm những tài sản sau:

– Nhà ở, nhà máy, cửa hàng, doanh nghiệp, nhà kho, cơ sở trưng bày sản phẩm…

– Nhà máy, xưởng sản xuất, xưởng chế tác mỹ nghệ, chuồng nuôi gia súc gia cầm…

– Giếng nước, nhà vệ sinh, tường bao…

– Ao, hồ.

– Cây ăn quả, cây cảnh…

– Cây lâm nghiệp, rừng, đồi…

thửa đất là gì

Những quy định gắn liền với khái niệm thửa đất

Trong luật đất đai, có những quy định cụ thể như sau:

– Đất và những tài sản gắn liền với đất có thể chuyển nhượng, thừa kế.

– Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất cần tuân theo pháp luật và thông tin quy hoạch của khu vực.

– Người sử dụng đất có nghĩa vụ và trách nhiệm đóng thuế theo đúng quy định của pháp luật.

thửa đất là gì

– Việc quản lí thửa đất và những tài sản gắn liền với nó do phòng tài nguyên môi trường của địa phương phụ trách.

– Trong trường hợp thu hồi đất, chi phí đền bù sẽ được tính theo giá đất khu vực và mức giá tài sản gắn liền với đất.

Có thể thấy rằng, thửa đất là phần đất được phân định thông qua các ranh giới. Nó được mô tả, quản lý trên các giấy tờ pháp lí của địa phương. Việc chuyển nhượng, thu hồi, đền bù đất tuân thủ theo quy định của pháp luật và giá đất hiện hành ở khu vực đó.