Thực trạng quy hoạch sử dụng đất ở Việt Nam hiện nay

Thực trạng quy hoạch sử dụng đất ở Việt Nam hiện nay.

Thực trạng quy hoạch sử dụng đất ở Việt Nam hiện nay đang gặp phải nhiều khó khăn, nếu không giải quyết kịp thời, chắc chắn những khó khăn ấy ngày càng nhiều và mang đến nhiều hệ luỵ nghiêm trọng cho ngành nông nghiệp nước ta.

Thực trạng quy hoạch sử dụng đất hiện nay có khó khăn gì?

Thứ nhất, tuy nhà nước ban hành nhiều dự án để giúp nông nghiệp phát triển hơn, nhưng tiến độ hoàn thành các dự án kế hoạch sử dụng đất còn chậm so với thời gian quy định, tính khả thi không cao. Bên cạnh đó, tỷ lệ các dự án thực hiện thấp; nhiều dự án đầu tư và nhu cầu sử dụng đất không có trong kế hoạch sử dụng đất, ảnh hưởng đến việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Thực trạng quy hoạch sử dụng đất ở Việt Nam hiện nay.
Thực trạng quy hoạch sử dụng đất

Thứ hai, sự thất bại của những dự án này xuất phát từ sự chủ quan của các hộ gia đình, cá nhân, họ chưa thấy được sự cần thiết, quan trọng của việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất để thực hiện giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Thứ ba, người dân không chủ động kế hoạch sử dụng đất cho năm sau, mọi việc chỉ mang tính đột xuất, tức thời theo nhu cầu hiện tại và khả năng kinh tế của mỗi gia đình.

Thứ tư, hầu hết các doanh nghiệp muốn đầu tư tại các vùng quê đều là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhà đầu tư phải tự lựa chọn vị trí thích hợp và thỏa thuận bồi thường cho các hộ gia đình. Do đó việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất trước khi thực hiện là rất khó khăn.

>> Đọc thêm  Công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Thứ năm, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có quy định về đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, do đó các dự án đều chờ đến năm sau, mất nhiều thời gian cho cả đôi bên.

Thực trạng quy hoạch sử dụng đất ở Việt Nam hiện nay.
Nhà đầu tư phải tự lựa chọn vị trí thích hợp

Phương án giải quyết

Để giải quyết những khó khăn này, chính quyền đã chỉ đạo các huyện, thị xã nghiêm túc lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm cho những năm tiếp theo đúng nội dung trình tự và thời gian quy định. Nhìn chung, thì hiện nay việc lập kế hoặc, sử dụng đất đai đã đi vào quy củ, có nề nếp.

Thực trạng quy hoạch sử dụng đất ở Việt Nam hiện nay.
Phương án giải quyết

Từ những khó khăn đã nêu, chính quyền luôn có những giải pháp cấp bách và kịp thời để giải quyết tình trạng này. Chính vì vậy, chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng rằng trong tương lai gần, thực trạng quy hoạch sử dụng đất ở Việt Nam sẽ không còn khó khăn và vướng mắc nữa.