Từ 15/4: Bắt buộc mua bảo hiểm cháy nổ cho chung cư, khách sạn

Bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ cho chung cư, khách sạn
Sắp tới, chung cư và khách sạn bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ

Đó là nội dung trong Nghị định số 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/4/2018 quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc với các công trình nhà ở, dân sinh, trong đó bao gồm cả chung cư, khách sạn.

Nghị định này nêu rõ, cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ như nhà chung cư, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ từ 5 tầng trở lên; nhà trẻ, trường mẫu giáo có từ 100 cháu trở lên; cửa hàng xăng dầu có từ 1 cột bơm trở lên… đều phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ cho chung cư, khách sạn
Sắp tới, chung cư và khách sạn bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ

Đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của những cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, gồm: Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình, máy móc, thiết bị; các loại hàng hóa, vật tư. Những đối tượng này được doanh nghiệp bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường bảo hiểm khi bị thiệt hại do cháy, nổ.

Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bán bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong các trường hợp sau: Cơ sở chưa được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật; Cơ sở không có biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đã quá 1 năm tính từ thời điểm lập đến thời điểm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Cơ sở đang bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định trong phòng cháy và chữa cháy…

>> Đọc thêm  Quy định diện tích tối thiểu tách thửa đất trồng cây lâu năm

Theo nghị định này, mức phí bảo hiểm được quy định đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng: Mức phí bảo hiểm quy định mức phí bảo hiểm được xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân tỷ lệ phí bảo hiểm. Căn cứ vào mức độ rủi ro của từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận tỷ lệ phí bảo hiểm không thấp hơn tỷ lệ phí bảo hiểm.

Nghị định cũng quy định số tiền bồi thường bảo hiểm với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm theo quy định. Giảm trừ tối đa 10% số tiền bồi thường bảo hiểm trong trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không thực hiện đầy đủ các quy định dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy nổ.
Phía bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường với những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiểm theo quy định tại Bộ luật hình sự.

Nghị định cũng nêu rõ một số trường hợp nguyên nhân khách quan không được nhận bồi thường cháy, nổ như động đất, thiên tai…

Nhiều người dân kỳ vọng, khi Nghị định chính thức có hiệu lức sẽ góp phần giảm bớt thiệt hại khi có cháy nổ. Đặc biệt tại các công trình có đông người dân như chung cư, khách sạn, trường học.