Vay mua nhà ở xã hội được hưởng lãi suất ưu đãi 5%

Vay mua nhà ở xã hội
Người dân vẫn được tiếp tục vay vốn mua nhà ở xã hội với lãi suất chỉ 5%

Quyết định 117/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định là 5%/năm vừa được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ký thông qua.

Mức lãi suất khoản vay này được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo Quyết định, mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định áp dụng trong năm 2018 đối với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 5%/năm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 13/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Vay mua nhà ở xã hội
Người dân vẫn được tiếp tục vay vốn mua nhà ở xã hội với lãi suất chỉ 5%

Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ban hành ngày 20/10/2015 quy định các đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là các đối tượng quy định tại các Khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở.

Các đối tượng trên sẽ được vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.Nếu người vay có nhu cầu vay trong thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì có thể thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn.

Trước đây, Chính phủ cho phép thực hiện gói tín dụng 30.000 tỷ đồng dành cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo và người thu nhập thấp tại các đô thị, mức lãi suất cho vay là 5%.

Hết ngày 31/12/2016, thời hạn giải ngân gói tín dụng này đã hết, từ đó đến nay người mua nhà phải trả lãi suất vay thương mại.

Quyết định 117/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định là 5%/năm vừa được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ký thông qua. Mức lãi suất khoản vay này được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.